Kup, przymierz i zapłać za 30 dni

 
Regulamin konta

w sklepie Butik Get-Style
Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów
zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia
§ 1 DEFINICJE
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć
w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną
z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla
umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy Butik Get-Style prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.get-style.pl
Sprzedawca – EWELINA DOMINIKA MACIEJEWSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Get-Style EWELINA MACIEJEWSKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7262686137, nr REGON 389384230, ul. ks. Stanisława Brzóski 38/21,
91-321 Łódź.
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres pocztowy: ul. ks. Stanisława Brzóski 38/21, 91-321 Łódź1.
Adres e-mail: kontakt.getstyle@gmail.com2.
Telefon: +48 8849362273.
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:1.

 

aktywne konto e-mail
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
§ 4 KONTO
Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.1.
Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez2.
Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.3.
W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą4.
umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.5.
W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail:6.
kontakt.getstyle@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy
w zakresie prowadzenia Konta.
§ 5 REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt.getstyle@gmail.com.1.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.2.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu3.
Konsument może skorzystać m.in. z:
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do któregoa.
należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz
Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przyb.
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy
przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;c.
internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:d.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
§ 6 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest1.
Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w
tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się
w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych2.
osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie
Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes
Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Szybka wysyłka

Przesyłki nadajemy niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności

Bezpieczne płatności

Zapwniamy bezpieczne płatności z przelewy24.pl

Darmowa dostawa

Skorzystaj z darmowej dostawy przy zamówieniu od 149 zł.

Obsługa klienta

Jesteśmy do Twojej dysozycji w godzinach 7:00 - 17:00

.

© 2021 Made with by Get-style

Bezpieczne płatności